Sekretesspolicy

Informationstext avseende personuppgiftsbehandling

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Poster People (Engelbert Group AB), organisationsnummer 556855-5741 (nedan kallad PosterPeople) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker på posterpeople.se

Stripe.com 185 Berry Street Suite 550, San Francisco, CA 94107, erbjuder en plattform för mjukvara gällande internethandel. Stripe är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten. Stripe samlar in data när du använder plattformen, Stripes tjänster och deras hemsida. I deras policy kan du läsa mer om hur de bland annat samlar in och använder data.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du beställer via PosterPeople samlar vi in dina kontaktuppgifter och Om du önskat även kortuppgifter via företaget Stripe. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, online identifikationer, samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla Tjänsten som du önskat beställa

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning. PosterPeople bedömer att behandlingen är nödvändig för berättigade intressen och att användarens skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Du kan när som helst invända mot att PosterPeople behandlar dina personuppgifter och vi kommer då att upphöra med behandlingen

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

PosterPeople kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta people@posterpeople.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende PosterPeoples behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss via people@posterpeople.se